Coaching w Systemie Oceny Okresowej Pracownika

Coaching w Systemie Oceny Okresowej Pracownika

S O O P    A    C O A C H I N G
System ocen okresowych pracowników (SOOP) jest coraz częściej stosowany w procesie
zarządzania zasobami ludzkim. SOOP pozwala ocenić efekty pracy, zaplanować zadania
i cele na przyszłość, a następnie sprawdzić ich stopień realizacji.
Weryfikuje efektywność, która jest tak istotny parametrem w organizacjach.
Coaching jest narzędziem, które uzupełnia SOOP – poprzez wsparcie zarówno
oceniających, jak i ocenianych – pozwala osiągnąć lepsze rezultaty.

T O    Z N A C Z Y    J A K ?
pomaga skonkretyzować obszary oceny, zdefiniować cele i ustalić obiektywne
kryteria.
wspiera w wypełnianiu zadań okresowych, rozwoju i utrzymywaniu motywacji oraz
energii;
przewiduje przeszkody w realizacji celów i wprowadza plany awaryjne, pomaga w
radzeniu z oporem przed zmianą i zachowaniami defensywnymi
redukuje poczucie stronniczości w ocenie stopnia realizacji zadań

W    J A K I     S P O S Ó B ?
3 wa r i a n t y
praca w 3 coachingowych: oceniający, oceniany i coach – wspólne omówienie
i doprecyzowanie oczekiwań i kryteriów, po którym następuje praca ocenianego
i coacha nad realizacją zadań
współpraca z osobą oceniająca – odpowiedzialną za dany dział / zespół – wsparcie w
ustaleniu celów i wyjaśnianiu osobom ocenianym na czym ma polegać ich realizacja
współpraca z osobą ocenianą – praca ukierunkowana na realizację wyznaczonych już
celów

9 sesji coachingu (60 minut każda) :

1800 PLN+ VAT 23%  – 2214 PLN brutto/ 3 raty    –   600  PLN + VAT 23%  – 738 PLN brutto

1710 PLN + VAT 23%  – 2103, 30 PLN brutto/ 2 raty rabat 5%   –  855  PLN + VAT 23%  – 1051,65 PLN brutto

1620 PLN złotych + VAT 23%  – 1992, 60 PLN brutto/ wpłata jednorazowa rabat 10%