Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z częstymi zmianami

Winston Churchill